دنیای پینگ پنگ

 
انواع چسب ها

glue 1.jpg glue 2.jpg glue  3.jpg

1-مطابق شکل چسب مخصوص را به اندازه یک سکه بزرگ بر روی رویه و چوب بریزید

2-با فرچه مخصوص آن را اول برروی رویه و سپس بر سطح چوب بمالید

3- 5 الی 10 دقیقه صبر کنید تا چسب جذب رویه و چوب شود واز حالت رنگ سفید به بی رنگ تغییر شکل دهد