دنیای پینگ پنگ

 
تاریخچه باترفلای

 

در روز ششم ماه اوت سال 1945 میلادی انفجار بمب اتم شهر هیروشیمای ژاپن را با خاک یکسان کرد. آقای هیکوسوکه تاماسو که از بازیکنان تیم ملی تنیس روی میزژاپن بود در آن زمان دوران خدمت سربازی خود رادر یک پایگاه نظامی در نزدیکی شهر هیروشیما سپری میکرد. تاماسو به عنوان سرباز مامور ارتباطات وظیفه داشت  مرتبا بین پایگاه وشهر هیروشیما در تردد باشد لیکن خوشبختانه در زمان انفجار بمب اتم ,او در پایگاه نظامی بود و دست سرنوشت. او رااز این فاجعه ای که صدها هزار نفر را به خاک خون کشید در امان نگه داشت. بلا فاصله پس این انفجار خانمانسوز تاماسووتعدادی از همقطارانش  ماموریت یافتند تا با استفاده از قایق مجروحان وزخمی های انفجار را از شهر به جزیره کوچکی در اطراف هیرو شیما منتقل کنند مجموعه این اتفاقات تاثیر عمیقی بر روحیه  تاماسوی جوان گذاشت که بعدها سرنوشت او بزرگترین شرکت تنیس روی میز را رقم زد وبرای خانواده تاماسو و ژاپن افتخارآفرید.

پس از پایان جنگ جهانی دوم تاماسو شرکت کوچک خود را با هدف تولید لوازم تنیس روی میز در تاریخ 19 دسامبر 1950 بنیان گذاری نمود تاماسو که از جنگ و خونریزی وخشونت متنفر وبیزار بود نام پروانه (باترفلای)را که سمبل صلح آرامش وعشق بود بر روی محصولات شرکت تازه تاسیس خود گذارد.وی موفق شد باتبدیل سرگرمی اش به شغل خود به تدریج به تمامی آرزوهایش برسد

bgbutterfly2.gif
bgbutterfly.gif

در سال 1983 با تاسیس مرکز تمرین ( دوجو ) و مرکز تحقیقات فنی  باتر فلای درتوکیو ، این شرکت به تنها شرکتی در جهان تبدیل شد که به موازات تولید محصولات و کار اقتصادی نقش بسزائی نیز در توسعه وارتقاء تنیس روی میز در جهان ایفا مینماید همکاری مهندسین مخصصین مجرب  ژاپنی در مرکز تحقیقات فنی باترفلای با مربیان وبازیکنان طراز اول جهانکه همه ساله برای تمرین به مرکز تمرینی دوجو میایند باترفلای را به کیفیت برتر جهان تنیس روی  میز تبدیل کرده است سالهاست که در کلیه مسابفات جهانی و اروپایی و آسیایی بیش از نیمیاز شرکت کنندگان از محصولات باترفلای استفاده میکنند.تز فکری تاماسوی فقید که همواره به کارمندان باترفلای توصیه می نمود این است : همانطور که پروانه به باروری گلها کمک می کند ، شرکت باتر فلای (پروانه) نیز باید با خدمت به بازیکنان که گلهای  این رشته ورزشی هستند به باروری و پیشرفت آنان کمک نماید.